FindYourFish

Dwergkreeften

Dwergkreeften zijn over het algemeen vredelievende diertjes die, in tegenstelling tot de grotere aquarium kreeften, het aquarium niet verbouwen en de planten en andere bewoners met rust laten. Het zijn wel kreeftjes met karakter dus uitzonderingen kunnen voorkomen!

Dwergkreeften blijven – zoals de naam al aangeeft – klein. Dit maakt ze geschikt om in kleine aquaria te houden. Dwergkreeftjes stellen weinig eisen aan een aquarium, als er maar veel verstopplekken zijn! Als regel wordt vaak gezegd minimaal 2 verstopplekken per kreeft. Hoe meer verstopplekken er zijn, hoe vaker ze zich laten zien! Het is wel belangrijk om het aquarium goed af te dekken, sommige kreeftjes hebben de neiging om te ontsnappen.

Net als garnalen hebben dwergkreeften een exoskelet en zullen ze verschalen om te groeien. Ook kreeftjes eten hun vervellingen op voor de voedingsstoffen, dus laat deze liggen! Dit helpt hen het nieuwe pantser te verstevigen. Als ze net zijn verveld zullen ze zich verstoppen tot hun nieuwe pantser genoeg is verstevigd om hen te beschermen.

Dwergkreeftjes helpen met het aquarium opruimen. Ze zoeken hun eten op de bodem, waarbij ze overgebleven voedselresten van de andere bewoners en rottende plantenresten opruimen. Desondanks moeten ze worden bijgevoerd met speciaal voer voor bodembewoners zodat ze aan alle voedingsbehoeften worden voorzien. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat ze niet kunnen verschalen en dood gaan. Levend voer of diepvriesvoer wordt op zijn tijd ook zeer gewaardeerd!

Als bodem hebben ze het liefste een fijn grond of zand. Sommige dwergkreeftjes graven graag om hun schuilplaats helemaal naar hun zin te maken, en dit gaat het beste in een fijne bodem. Daarnaast vinden ze fijnbladerige planten ook fijn, deze kunnen ze gebruiken als klimhulp en om zich te verstoppen.

Aquariumgezelschap

Garnalen en kreeften

Over het algemeen zijn dwergkreeftjes prima te houden met kleine en grote garnalen. Ze zullen alleen garnalen proberen te grijpen als ze niet genoeg gevoerd worden, maar dit is dus te voorkomen.

Dwergkreeften kunnen in principe ook met meerdere soortgelijke kleine kreeften gehouden worden, maar de kans bestaat dat ze gaan kruisen. Het beste is om maar 1 soort dwergkreeft in een aquarium te houden. Als je het niet erg vindt dat er gekruist wordt, kun je ze samen houden, maar dit kan uitlopen in een verlies van kleur en andere eigenschappen.

Houd ze ook niet samen met grote kreeften, deze kunnen dwergkreeften grijpen.

Vissen

Gezien hun formaat is het af te raden om dwergkreeftjes bij grote vissen te zetten. Deze kunnen de kreeftjes voor voer aanzien en eten hen op. Ze zijn echter prima te houden bij kleinere vissen. Houd er wel rekening mee dat als je wilt kweken, de kleine kreeftjes wel door de vissen gepakt kunnen worden. Als je genoeg schuilplekken hebt, blijven er genoeg kleintjes over om de groep aan te vullen.